Aktualności

Uwaga Hodowcy Oddziału;

     Zarząd Sekcji Nr.1 w Lesznie uprzejmie informuje,że spotkanie polotowe członków Sekcji Nr.1 odbędzie się w dniu 28.11.15 r. ( sobota ) o godz. 17,00 w restauracji "Rozmaryn "w Lesznie - Gronowie przy ul. Gronowskiej. Wszystkich członków Sekcji serdecznie zapraszamy.

Prezes ; Janusz Borówka

     Zarząd Oddziału podaje do wiadomości  i obejrzenia katalog z gołębiami naszego Oddziału , które kwalifikują się do wystaw  w kategoriach sportowych i olimpijskich. Zapraszamy do obejrzenia i wystawiania gołębi na wystawie Okręgowej w Gostyniu.

Dorosłe               Młode

     Zarząd Oddziału podaje Komunikat Wystawy Ogólnopolskiej do zapoznania się przez hodowców , którzy są chętni do obejrzenia Wystawy i podziwiania dorobku polskich hodowców.

pobierz

     Zarząd Oddziału Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Okręgu Leszno i organizatorów Wystawy Okręgowej , Komunikat do zapoznania się dla hodowców chcących wziąć  udział w wystawie Okręgu Leszno w 2015 roku.

pobierz

  Zarząd Sekcji Nr. 3 w Włoszakowicach uprzejmie informuje , że zebranie członków Sekcji odbędzie się w dniu 24.10.15 r. ( sobota ) o godz. 18,00 w punkcie wkładań Sekcji w Włoszakowicach.Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Prezes ; Waldemar Matysiak

Do wglądu i zapoznania się z kompletami wyników Oddziału Leszno - wschód w lotach gołębi doroslych i młodych na 2015 rok na podstawie złożonej dokumentacji przez hodowców w kategoriach sportowych i lotnikach w katalogu wyniki lotowe 2015 roku.Wyniki lotowe Regonu VI w katalogu wyników lotowych naszego Oddziału. Zapraszamy do lektury osiągnięć sportowych naszych hodowców.

 Prezes ; Zbigniew Cegielski

Zarząd Oddziału podaje do wiadomości i wykonania Komunikat Nr.2 odnośnie lotów gołębi  młodych w sezonie lotowym 2015 roku.

pobierz

Komunikat odnośnie terminu oddawania spisów.

pobierz

Spisy gołębi młodych na 2015 rok;

całość                               czterdziestka

                          pobierz                                                                                 pobierz

      Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 1 /2015 r. dot. lotów gołębi dorosłych w    sezonie 2015r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 14 lotów gołębi dorosłych w sezonie 2015r. do    odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

                                                           Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

Spisy gołębi doroslych na 2015 rok do pobrania  w wersji do GMP(pięćdziesiątka) oraz z całości spisu danego hodowcy.Termin oddania spisów  30.03.2015 r.

GMP pobierz                                               Całość pobierz                            

Wyciąg z komunikatu Zarządu Głównego PZHGP Nr. 1/2015

 1.Gołębie  koszowane  na  loty  konkursowe  w  sezonie  lotowym  2015  roku  i  w latach następnych obowiązkowo muszą posiadać nr. telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

2.Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 roku wszystkie wersje programowe , które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.

Prezes ; Zbigniew Cegielski 

Plan lotów gołębi dorosłych i młodych na 2015 r. uchwalony przez Delegatów Oddziału do obejrzenia w zakładce planów lotowych na  2015 rok.

                                                         Prezes ; Zbigniew Cegielski 

Wyniki lotowe Oddziału Leszno - wschód w lotach gołębi dorosłych i młodych za 2014 rok w katalogu wyników lotowych. Życzymy przyjemnej lektury. 

Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 2 /2014 r. dot. lotów gołębi młodych w sezonie 2014r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 5 lotów gołębi młodych w sezonie 2014r. do odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

 Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

     Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 1 /2014 r. dot. lotów gołębi dorosłych w sezonie 2014r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 14 lotów gołębi dorosłych w sezonie 2014r. do odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

                                                           Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

Prawidłowy adres strony internetowej naszego Oddziału ; to www.pzhgp.lesznowschod.pl  i tego należy używać , aby otworzyć stronę Oddzialową.                       

administrator

 Do obejrzenia w galerii zdjęcia z spotkania hodowców z całej Polski na Górze Św.Anny w 2013 roku.

Informacja dotycząca zamieszczanych list konkursowych na stronie Oddziałowej;

Wszystkie listy konkursowe zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny.Są to wersje przed reklamacjami i wyniki nie mogą być podstawą do sporządzania zestawień do Mistrzostw    każdego szczebla oraz wystaw. Lista konk.oraz wyniki lotowe z lat poprzednich w archiwum.

Za  Zarząd ; Zbigniew Cegielski

   Listy konkursowe i wyniki lotowe z lat poprzednich dostępne w Archiwum.

 

Najbiższe oddziały

Okręg Leszno

Oddział Rawicz

Oddział Kościan

Oddział Leszno

Oddział Nowy Tomyśl

Oddział Mosina

Oddział Sława

Oddział Grodzisk Wlkp

Oddzial Trzebnica

Zarząd Główny

Dobry Lot

Oddział Gostyń

------------------------

 

Galeria hodowców

Zapraszamy zainteresowanych

hodowców do nadsyłania

zdjęć. Proszę o przesłanie minimum 3 zdjęć na adres

dobrarzecz@wp.pl